Zpracování údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Ing. Radka Myšková - Šperky z Mexika - shromažďuje osobní údaje o spotřebitelích (adresní, identifikační a popisné) poskytnuté se souhlasem spotřebitele. Uvedené osobní údaje jsou shromažďovány za účelem:

  • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ OD SUBJEKTU ÚDAJŮ
  • PROVOZOVÁNÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU OZNAMOVATELE URČENÉHO PRO SUBJEKT ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu existence maloobchodního a internetového prodeje provozovaného Ing. Radkou Myškovou - Šperky z Mexika


Pokud dodavatel zpracovává osobní údaje, pak musí dále spotřebitele informovat: o jak bude s těmito údaji nakládat a kterou část, komu a z jakých důvodů bude předávat, o jakým způsobem může spotřebitel tyto údaje měnit a kontrolovat, o jakým způsobem může spotřebitel svoje údaje nechat vymazat.


Spotřebitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Ing. Radce Myškové, a to za účelem dodání zboží a za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru pro zasílání novinek a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat.


Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ing. Radka Myšková se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího nepředá třetím stranám.